u bent hier: Voorstelling
   
 Voorstelling  
   Vlaams beheerscomité  
   Sectorconvenant  
   Sociaal Fonds  
 Opleidingen en opleidingssteun  
 Gratis opleiding via internet  
 Tips voor een succesvolle  aanwerving  
 Opleiding voor werkzoekenden  
 Subsidies  
 Outplacement  
 Contact  
 Beleid verwerking  persoonsgegevens  
 Home  
   
Voorstelling - Oprichting en doelstelling

INOM-Bedienden-Vlaanderen is het sectoraal vormingsfonds van het Paritair Comité 209 (PC 209) voor de bedienden werkzaam in de metaal- en technologische industrie. Het fonds werd opgericht in 1987.

INOM-Bedienden-Vlaanderen heeft tot doelstelling alle mogelijke acties inzake beroepsopleiding te stimuleren en te organiseren.

De werking van INOM-Bedienden-Vlaanderen wordt gefinancierd door een forfaitaire werkgeversbijdrage, waarvan het bedrag vastgelegd is in een Collectieve Arbeidsovereenkomst.

Deze bijdrage wordt geďnd door het 'Sociaal Fonds voor de Bedienden Metaal' (SFBM).