u bent hier: Voorstelling
   
 Vacature  
 Voorstelling  
   Vlaams beheerscomité  
   Sectorconvenant  
   Sociaal Fonds  
 Opleidingen en opleidingssteun  
 Gratis opleiding via internet  
 Tips voor een succesvolle  aanwerving  
 Opleiding voor werkzoekenden  
 Subsidies  
 Outplacement  
 Contact  
 Beleid verwerking  persoonsgegevens  
 Home  
   
Voorstelling

INOM-Bedienden-Vlaanderen is het Vlaamse sectorale loopbaanfonds van het Paritair Comité voor de bedienden werkzaam in de metaal- en technologische industrie (PC 209). Het fonds werd opgericht in 1987.

De werking van INOM-Bedienden-Vlaanderen wordt gefinancierd door een forfaitaire werkgeversbijdrage, waarvan het bedrag vastgelegd is in een Collectieve Arbeidsovereenkomst.

Deze bijdrage wordt geïnd door het 'Sociaal Fonds voor de Bedienden Metaal' (SFBM).
 
Missie

Als loopbaanfonds uit de sector van de metaal- en technologische industrie willen we in een snel veranderende omgeving zowel bijdragen aan kwaliteitsvolle loopbanen en werkzekerheid (binnen of buiten bedrijf of sector) voor alle werknemers en potentiële werknemers als aan de competitiviteit en wendbaarheid van ondernemingen.

Dit doen we door initiatieven van ondernemingen, die gericht zijn op de duurzame inzetbaarheid van werknemers, op werkbaar werk en op de implementatie van een inclusief loopbaanbeleid te stimuleren en te ondersteunen.

Als loopbaanfonds nemen we ook initiatieven gericht naar werknemers om hen in hun kwaliteitsvolle loopbanen en werkzekerheid (binnen en eventueel buiten de onderneming of sector) te ondersteunen en te versterken. We hebben hierbij bijzondere aandacht voor werknemers behorende tot de risicogroepen .

Als loopbaanfonds werken we tevens samen met actoren binnen het onderwijsveld en binnen het veld van de werkzoekendenopleidingen met het oog op een degelijke, op de behoeften van de sector afgestemde competentievorming, studie- en beroepsoriëntering van enerzijds leerlingen en studenten uit het onderwijs (toekomstige werkzoekenden) en anderzijds werkzoekenden. We hebben hierbij bijzondere aandacht voor trajecten die toeleiden tot knelpuntberoepen.
 
Leidende principes en waarden

Als loopbaanfondsen laten we ons leiden door enkele principes:
 • Gedeelde verantwoordelijkheid: werkzekerheid en kwaliteitsvolle loopbanen zijn een gedeelde zorg van onderneming en werknemer; de werknemer kan deze verantwoordelijkheid echter maar opnemen als deze over de nodige loopbaancompetenties beschikt of de kans krijgt om ze te verwerven.
 • Inclusieve aanpak: onze aanpak moet extra kansen creëren voor alle werknemers en alle ondernemingen;
 • Sociaal overleg is belangrijk en waardevol;
 • Samenwerking loont zowel binnen het eigen netwerk van fondsen als met andere organisaties zoals VDAB, overheid, andere sectoren, …
 • Een lokale verankering van de werking is belangrijk.
Volgende waarden zien we als kenmerkend voor wat we als loopbaanfonds willen uitstralen:
 • professionalisme;
 • toegankelijkheid;
 • herkenbaarheid;
 • betrouwbaarheid;
 • toekomstgerichtheid;
 • integriteit.