Inschrijvingsformulier on-line taalpleidingen
INFORMATIE OVER DE DEELNEMER
   Naam (*)
   Voornaam (*)
   Geslacht (*) Man Vrouw 
   Geboortedatum (*)
   Functie in het bedrijf (*)
   Telefoon (*)
   Gedane studies (*)

LSO HSO HOKT HOLT UNIEF

   E-mail (*)

INFORMATIE OVER DE ONDERNEMING
   Naam (*)
   Postcode (*)
   Gemeente (*)
INFORMATIE OVER DE CONTACTPERSOON
Contactpersoon = Deelnemer  info
   Naam (*)
   Voornaam (*)
   Functie (*)
   Telefoon (*)
   E-mail (*)
INFORMATIE OVER DE GEWENSTE OPLEIDING
   Cursus  (*)
(*) verplicht in te vullen veld
De verwerking van persoonsgegevens gebeurt met het oog op een kwaliteitsvolle organisatie van opleidingen en dit in overeenstemming met de van toepassing zijnde wetgeving, nl. op basis van een contractuele relatie indien u uw eigen persoonsgegevens rechtstreeks aan ons doorgeeft dan wel ons gerechtvaardigd belang indien we uw gegevens onrechtstreeks verkrijgen. Meer toelichting hierover en info over uw rechten vindt u in onze beleidsverklaring met betrekking tot de verwerking van persoonsgegevens (klik hier).
Sluiten
 
Sluiten
CONTACTPERSOON

In uitzonderlijke gevallen kan de de deelnemer zelf de contactpersoon zijn.
Dit is het geval als de contactpersoon zelf ook inschrijft voor een cursus. Het gaat hier meestal om de HR-manager, de HR-verantwoordelijke, de training manager of opleidingscoördinator.