u bent hier: Subsidies
   
 Vacature  
 Voorstelling  
 Opleidingen en opleidingssteun  
 Gratis opleiding via internet  
 Tips voor een succesvolle  aanwerving  
 Opleiding voor werkzoekenden  
 Subsidies  
 Outplacement  
 Contact  
 Beleid verwerking  persoonsgegevens  
 Home  
   
Subsidies - Info over subsidiemogelijkheden
Wie investeert in competentie-ontwikkeling, kan rekenen op financiŽle steun via verschillende kanalen. Contacteer het vormingsfonds uit uw regio voor meer info ! Elk regionaal vormingsfonds van de metaal- en technologische industrie voorziet immers financiŽle steun bij het organiseren of volgen van beroepsgerichte opleiding.

Daarnaast kunt u uw regionaal vormingsfonds ook contacteren om te kunnen genieten van :
 1. De kredietlijn bij VDAB
  Deze steun is van toepassing indien u beroep doet op VDAB docenten voor de organisatie van een opleiding. De 'kredietlijn' is een geplafoneerd budget bij VDAB waarmee een korting van 50% op de VDAB-factuur kan bekomen worden (tot uitputting van het voor de sector en regio beschikbare budget).

 2. Betaald Educatief Verlof
  De regionale vormingsfondsen zijn erkend als organisatoren van opleidingen, die in aanmerking komen voor Betaald Educatief Verlof. Voor opleidingen, die deze fondsen aanbieden en voor bedrijfsopleidingen, die ze financieel ondersteunen, kunnen attesten bekomen worden, waarmee de werkgever een gedeelte van de loonkost bij opleidingsinspanningen kan recupereren.

 3. De KMO-portefeuille
  De KMO-portefeuille is een subsidiemogelijkheid voor opleiding en advies (maar ook voor coaching, technologieverkenning, ...) . Enkel kleine en middelgrote ondernemingen gevestigd in het Vlaamse Gewest kunnen er van genieten. De regionale vormingsfondsen zijn erkend als dienstverlener, waarvoor subsidies vanuit de KMO-portefeuille mogelijk zijn . De reeds scherp geprijsde opleidingen worden zo nog goedkoper ! Meer info over de KMO-portefeuille vindt u hier.


  En er zijn in een aantal gevallen nog andere steunmaatregelen van toepassing.