u bent hier: Subsidies
   
 Voorstelling  
 Opleidingen en opleidingssteun  
 Gratis opleiding via internet  
 Tips voor een succesvolle  aanwerving  
 Opleiding voor werkzoekenden  
 Subsidies  
 Outplacement  
 Contact  
 Home  
   
Subsidies - Info over subsidiemogelijkheden
Wie investeert in competentie-ontwikkeling, kan rekenen op financiŽle steun via verschillende kanalen. Contacteer het vormingsfonds uit uw regio voor meer info ! Elk regionaal vormingsfonds van de metaal- en technologische industrie voorziet immers financiŽle steun bij het organiseren of volgen van beroepsgerichte opleiding.

Daarnaast kunt u uw regionaal vormingsfonds ook contacteren om te kunnen genieten van :
 1. De kredietlijn bij VDAB
  Deze steun is van toepassing indien u beroep doet op VDAB docenten voor de organisatie van een opleiding. De 'kredietlijn' is een geplafoneerd budget bij VDAB waarmee een korting van 50% op de VDAB-factuur kan bekomen worden (tot uitputting van het voor de sector en regio beschikbare budget).

 2. Betaald Educatief Verlof
  De regionale vormingsfondsen zijn erkend als organisatoren van opleidingen, die in aanmerking komen voor Betaald Educatief Verlof. Voor opleidingen, die deze fondsen aanbieden en voor bedrijfsopleidingen, die ze financieel ondersteunen, kunnen attesten bekomen worden, waarmee de werkgever een gedeelte van de loonkost bij opleidingsinspanningen kan recupereren.

 3. De KMO-portefeuille
  De KMO-portefeuille is een subsidiemogelijkheid voor opleiding en advies (maar ook voor coaching, technologieverkenning, ...) . Enkel kleine en middelgrote ondernemingen gevestigd in het Vlaamse Gewest kunnen er van genieten. De regionale vormingsfondsen zijn erkend als dienstverlener, waarvoor subsidies vanuit de KMO-portefeuille mogelijk zijn . De reeds scherp geprijsde opleidingen worden zo nog goedkoper !


  En er zijn in een aantal gevallen nog andere steunmaatregelen van toepassing.

 4. FinanciŽle steun voor een loopbaan- en diversiteitsplan
  Met een diversiteitsplan geven bedrijven aan dat ze in hun personeelsbeleid extra aandacht besteden aan diversiteit. Ze stellen zich open voor competente medewerkers met een diverse achtergrond (bijvoorbeeld vijftigplussers, allochtonen en personen met een arbeidshandicap). De steun hiervoor kan oplopen tot 10.000 euro. Meer info vind je hier.

 5. Ervaringsfonds
  Projecten die er toe leiden dat de arbeidsomstandigheden van 45-plus werknemers verbeterd worden, kunnen onder bepaalde voorwaarden een toelage ontvangen van het Ervaringsfonds. Dit is het geval wanneer de inzetbaarheid verbeterd wordt door het verhogen van competenties door middel van opleiding. Meer info vind je hier.